Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin rekrutacji

 

§ 2.

Warunki przyjęcia na semestry programowo wyższe

 

1. Na semestr programowo wyższy może być przyjęty kandydat na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz arkusza ocen wydanego przez szkołę, w której kandydat się kształcił.

2. Na semestr programowo wyższy może być przyjęty kandydat na podstawie wpisu do indeksu potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz arkusza ocen wydanego przez szkołę, w której kandydat się kształcił.

3. Kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej mogą być przyjęci na semestr trzeci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

4. Kandydaci rozpoczynający kształcenie od semestru programowo wyższego są zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych.

5. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia w formie egzaminów klasyfikacyjnych z różnic programowych.

6. Na semestr programowo wyższy przyjmowane są także osoby, które zdały egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowiących podbudowę semestru programowo wyższego.

7. O przyjęciu kandydatów do szkół wszystkich typów w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor Centrum.

 

Co nas wyróżnia...

Jesteśmy szkołą publiczną.
 Nie pobieramy wpisowego,
 nie pobieramy czesnego. 
KKZ - Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe są bezpłatne. 
Wydajemy bezpłatnie 
zaświadczenia 
do ZUS, MOPS, itp.  
Nie pobieramy opłat 
za egzaminy, 
dodatkowe terminy, 
ani przerwanie nauki. 
Naszym słuchaczom
zapewniamy bezpłatne 
konsulatacje z:
> doradcą zawodowym, 
> psychologiem, 
> pedagogiem.