Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin rekrutacji

 

3. Szkoła Podstawowa dla Dorosłych:

 

 1. 1) Osoby pełnoletnie:

a) wniosek o przyjęcie,

 1. b) świadectwo ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej lub programowo najwyższej,

 2. c) 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (w stroju wizytowym),

 3. d) zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do kształcenia się w Szkole Podstawowej dla Dorosłych,

 4. e) w przypadku kandydatów z określonym stopniem niepełnosprawności orzeczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub inną instytucję spełniającą podobną funkcję,

 5. f) dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych osobowych kandydata (do wglądu).

 6.  

 1. 2) Osoby niepełnoletnie:

 1. a) wniosek o przyjęcie,

 2. b) świadectwo ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej lub programowo najwyższej,

 3. c) zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do kształcenia się w Szkole Podstawowej dla Dorosłych,

 4. d) w przypadku kandydatów niepełnosprawnych orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub inną instytucję spełniającą podobną funkcję,

 5. e) opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, że kandydat nie rokuje szans na ukończenie szkoły w trybie przewidzianym dla dzieci i młodzieży bez dalszych opóźnień, w związku z czym wskazane jest kontynuowanie przez niego nauki w szkole dla dorosłych,

 6. f) zawiadomienie o przekazaniu ucznia – druk podpisany przez dyrektora szkoły przekazującej ucznia do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych,

 7. g) kandydaci składają ww. dokumenty w obecności rodzica lub opiekuna prawnego,

 8. h) dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych osobowych kandydata (do wglądu).

 9.  

Co nas wyróżnia...

Jesteśmy szkołą publiczną.
 Nie pobieramy wpisowego,
 nie pobieramy czesnego. 
KKZ - Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe są bezpłatne. 
Wydajemy bezpłatnie 
zaświadczenia 
do ZUS, MOPS, itp.  
Nie pobieramy opłat 
za egzaminy, 
dodatkowe terminy, 
ani przerwanie nauki. 
Naszym słuchaczom
zapewniamy bezpłatne 
konsulatacje z:
> doradcą zawodowym, 
> psychologiem, 
> pedagogiem.