Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin rekrutacji

 

5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

 

 1. 1) Na semestr pierwszy – osoby pełnoletnie:

 1. a) wniosek o przyjęcie,

 2. b) świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8- letniej szkoły podstawowej,

 3. c) zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 4. d) zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do kształcenia się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,

 5. e) w przypadku kandydatów z określonym stopniem niepełnosprawności orzeczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub inną instytucję spełniającą podobną funkcję,

 6. f) 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (w wizytowym stroju),

 7. g) dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych osobowych kandydata (do wglądu).

 8.  

 1. 2) Na semestr pierwszy - osoby niepełnoletnie:

 1. a) wniosek o przyjęcie,

 2. b) świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8- letniej szkoły podstawowej,

 3. c) zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 4. d) zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do kształcenia się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,

 5. e) opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, że kandydat nie rokuje szans na ukończenie szkoły w trybie przewidzianym dla dzieci i młodzieży bez dalszych opóźnień, w związku z czym wskazane jest kontynuowanie przez niego nauki w szkole dla dorosłych,

 6. ff) w przypadku kandydatów niepełnosprawnych orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub inną instytucję spełniającą podobną funkcję,

 7. g) zawiadomienie o przekazaniu ucznia – druk podpisany przez dyrektora szkoły przekazującej ucznia do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,

 8. h) 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (w wizytowym stroju),

 9. i) dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych osobowych kandydata (do wglądu),

 10. j) kandydaci składają ww. dokumenty w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

 11.  

 1. 3) Na semestry programowo wyższe - osoby pełnoletnie:

  1. a) wniosek o przyjęcie,

  2. b) świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – dotyczy przyjęcia na semestr trzeci,

  3. c) zaświadczenie z poprzedniej szkoły o zakończeniu cyklu kształcenia zajęć edukacyjnych, które zakończyły się w szkole lub ramowy plan nauczania przewidziany dla szkoły, do której dotychczas kandydat uczęszczał,

  4. d) świadectwa ukończenia klas programowo niższych lub indeks, w którym potwierdzono ukończenie semestru programowo niższego,

  5. e) zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

  6. f) zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do kształcenia się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,

  7. g) w przypadku kandydatów z określonym stopniem niepełnosprawności orzeczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub inną instytucję spełniającą podobną funkcję,

  8. h) 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (w wizytowym stroju),

  9. i) dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych osobowych kandydata (do wglądu).

  10.  

 1. 4) Na semestry programowo wyższe - osoby niepełnoletnie:

 1. a) wniosek o przyjęcie,

 2. b) świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8- letniej szkoły podstawowej,

 3. c)  z poprzedniej szkoły o zakończeniu cyklu kształcenia zajęć edukacyjnych, które zakończyły się w szkole lub ramowy plan nauczania przewidziany dla szkoły, do której dotychczas kandydat uczęszczał,

 4. d) zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 5. e) zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do kształcenia się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,

 6. f) opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, że kandydat nie rokuje szans na ukończenie szkoły w trybie przewidzianym dla dzieci i młodzieży bez dalszych opóźnień, w związku z czym wskazane jest kontynuowanie przez niego nauki w szkole dla dorosłych,

 7. g) w przypadku kandydatów niepełnosprawnych orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub inną instytucję spełniającą podobną funkcję,

 8. h) zawiadomienie o przekazaniu ucznia – druk podpisany przez dyrektora szkoły przekazującej ucznia do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,

 9. i) 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (w wizytowym stroju),

 10. j) dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych osobowych kandydata (do wglądu),

 11. k) kandydaci składają ww. dokumenty w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

 

 

Co nas wyróżnia...

Jesteśmy szkołą publiczną.
 Nie pobieramy wpisowego,
 nie pobieramy czesnego. 
KKZ - Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe są bezpłatne. 
Wydajemy bezpłatnie 
zaświadczenia 
do ZUS, MOPS, itp.  
Nie pobieramy opłat 
za egzaminy, 
dodatkowe terminy, 
ani przerwanie nauki. 
Naszym słuchaczom
zapewniamy bezpłatne 
konsulatacje z:
> doradcą zawodowym, 
> psychologiem, 
> pedagogiem.