Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin rekrutacji

 

6. Szkoła Policealna nr 7 dla Dorosłych

 

 1. 1) Na semestr pierwszy:

 1. a) wniosek o przyjęcie,

 2. b) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej / szkoły średniej,

 3. c) zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia się w wybranym przez kandydata zawodzie,

 4. d) w przypadku kandydatów z określonym stopniem niepełnosprawności orzeczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub inną instytucję spełniającą podobną funkcję,

 5. e) 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (w wizytowym stroju),

 6. f) dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych osobowych kandydata (do wglądu).

 7.  

 1. 2) Na semestry programowo wyższe:

 1. a) wniosek o przyjęcie.

 2. b) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej /średniej,

 3. c) zaświadczenie z poprzedniej szkoły o zakończeniu cyklu kształcenia z przedmiotów, które zakończyły się w szkole lub ramowy plan nauczania przewidziany dla szkoły, do której dotychczas kandydat uczęszczał,

 4. d) świadectwa ukończenia klas programowo niższych lub indeks, w którym potwierdzono ukończenie semestru programowo niższego,

 5. e)  lekarskie z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia się w wybranym przez kandydata zawodzie,

 6. f) w przypadku kandydatów z określonym stopniem niepełnosprawności orzeczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub inną instytucję spełniającą podobną funkcję,

 7. g) 3 zdjęcia podpisane na odwrocie (w wizytowym stroju),

 8. h) dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych osobowych kandydata (do wglądu).

 

 

Co nas wyróżnia...

Jesteśmy szkołą publiczną.
 Nie pobieramy wpisowego,
 nie pobieramy czesnego. 
KKZ - Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe są bezpłatne. 
Wydajemy bezpłatnie 
zaświadczenia 
do ZUS, MOPS, itp.  
Nie pobieramy opłat 
za egzaminy, 
dodatkowe terminy, 
ani przerwanie nauki. 
Naszym słuchaczom
zapewniamy bezpłatne 
konsulatacje z:
> doradcą zawodowym, 
> psychologiem, 
> pedagogiem.