Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 

 

  • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

  • Na egzaminie z języka polskiego możecie korzystać z słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny. Nie przynoście jednak ich na egzamin! Te materiały zapewnia  szkoła.

  • Na egzamin z matematyki możecie przynieść linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty, czyli taki, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. Jeżeli ktoś nie ma lub zapomni - nie martwcie się, komisja w szkole na pewno kilka udostępni. Szkoła też zapewni Wam wybrane wzory matematyczne, z których będziecie mogli podczas egzaminu skorzystać.

  • Informacje o przyborach na inne egzaminy znajdziecie w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

  • Przypominamy, że na egzamin musicie mieć też dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający waszą tożsamość.

  • Na salę możecie wnieść też butelkę z wodą. Nie wolno natomiast wnosić posiłków!

  • Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

  • W przypadku utrzymania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z COVID-19, wszyscy zdający – w zależności od przyjętych rozwiązań prawnych – mogą lub muszą korzystać ze środków bezpieczeństwa osobistego, np. maseczek, płynów dezynfekcyjnych.

  • Przypominamy też, że istnieje bezwzględny zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną jakichkolwiek urządzeń teleinformatycznych, w tym telefonów komórkowych

  • Przepisy nie pozwalają także na ustawienie na ławce przedmiotów mających przynieść szczęście, np. pamiątek czy maskotek. Nie wolno też na salę wejść z torbą lub torebką. 

Podsumowując - na salę wchodzicie z długopisem (długopisami), dowodem osobistym, dozwolonymi w komunikacie CKE przyborami oraz butelką wody, jeżeli ktoś chce wodę na egzaminie mieć. 

W szkole do dyspozycji zdających będzie dostępna szatnia. Będzie ona zamknięta na czas trwania egzaminu. Jednak za rzeczy pozostawione w szatni odpowiadacie sami. Pamiętajcie więc o rozważnym i przemyślanym zabieraniu ze sobą rzeczy.  

 

Życzymy wszystkim zdającym powodzenia!