Aktualności CKU

 
Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2023/2024. 

 

Wszelkie ważne dla słuchacza CKU terminy znajdziecie też w KALENDARZU SZKOLNYM na naszej Stronie Głównej. Zachęcamy do korzystania.  Umieszczamy tam informacje o świętach, dniach wolnych, świętach nietypowych, egzaminach, wakacjach, itp. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany o ważne w życiu szkoły wydarzenia.

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe dla województwa śląskiego

29 stycznia - 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

Termin główny:

1. język polski – 14 maja 2024r. godz. 9:00

2. matematyka – 15 maja 2024r. godz. 9:00

3. język angielski - 16 maja 2024r. godz. 9:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach)
programowo najwyższych liceów ogólnokształcących,
techników, branżowych szkół II stopnia
oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

26 kwietnia 2024 r.

Egzamin maturalny

 

Termin główny, część pisemna:

1. język polski - 7 maja 2024r. godz. 9.00

2. matematyka - 8 maja 2024r. godz. 9.00

3. język angielski – 9 maja 2024r.  godz. 9.00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024r.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

31 październik 2023r.

2 listopad 2023r.

2 maj 2024r.

7 maj 2024r.

8 maj 2024r. (dotyczy tylko szkoły podstawowej)

14 maj 2024r. 

15 maj 2024r. (dotyczy tylko szkoły podstawowej)

31 maj 2024r. (dotyczy tylko szkoły podstawowej)

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 dla szkół wieczorowych (Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła II Stopnia) oraz dla Szkoły Podstawowej odbędzie się 4 września o godzinie 16.00 w budynku Centrum. Serdecznie zapraszamy. "

 

 

Osoby, które w maju 2023 r. przystępują do egzaminu maturalnego  a nie odebrały jeszcze loginów i haseł do kont zdających
proszone są o zgłoszenie się w sekretariacie CKU.

 

 

 

12 kwietnia 2023r. w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Rudzkich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej – Halembie odbyła się Giełda Szkół Ponadpodstawowych 2023 pod patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Nasze Centrum również zaprezentowało ofertę kształcenia na nowy rok szkolny 2023/2024.
Oferta CKU jest skierowana do osób dorosłych, ale warto pamiętać, że do szkół dla dorosłych możemy również przyjąć osobę, która ukończyła 16 lat. Nasz Ośrodek Doradztwa Zawodowego prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego dla ósmoklasistów rudzkich szkół podstawowych wspierając Ich w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych na danym etapie edukacji. Zajęcia prowadzimy przez cały rok szkolny – pomagamy, wspieramy i przekazujemy wiedzę o szkołach średnich w naszym mieście oraz o naszym CKU.

 

Giełda ma swoją tradycję, organizowana jest od wielu lat. W trakcie trwania giełdy 2023, uczniowie 8 klas rudzkich szkół podstawowych mieli możliwość zapoznania się z ofertą kształcenia w szkołach średnich w naszym mieście na dany rok szkolny, bezpośrednio porozmawiać z uczniami oraz nauczycielami danej szkoły, pobrać ulotki oraz gadżety promujące szkołę.

 

Przed uczniami kończącymi szkołę podstawową w tym roku szkolnym nadchodzi bardzo poważna decyzja dotycząca wyboru dalszego kierunku kształcenia się. Ósmoklasiści mają do wyboru różne typy szkół: liceum, technikum oraz branżową szkołę I stopnia, po ukończeniu której mogą kontynuować naukę w CKU w liceum dla dorosłych oraz w branżowej szkole II stopnia.

 

Licea w naszym mieście oferują różne profile klas np. medyczna, politechniczna, ogólna z klasą artystyczną lub społeczną, humanistyczna, akademicka, policyjna, pożarnicza, ratownicza, OPW – odział przygotowania wojskowego, klasa kreatywnej humanistyki czy dwujęzyczna.

 

Technika proponują naukę w różnych zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik eksploatacji portów
i terminali, technik geodeta, technik architektury krajobrazu lub technik organizacji turystyki czy technik fotografii i multimediów.

Branżowe szkoły I stopnia kształcą również w wielu zawodach np. mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, kucharz, fryzjer, magazynier - logistyk i w wielu innych w zależności
od zainteresowania uczniów (klasy wielobranżowe).

 

Na giełdzie zaprezentowały się zespoły następujących rudzkich szkół ponadpodstawowych:

 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. C. Herberta Hoovera

 

ZESPOŁY SZKÓŁ (technika, branżowe szkoły I stopnia): 
 • Zespół Szkół nr 1
 • Zespół Szkół nr 2
 • Zespół Szkół nr 3
 • Zespół Szkół nr 4
 • Zespół Szkół nr 5
 • Zespół Szkół nr 6
 • Zespół Szkół nr 7

 

CENTRA KSZTAŁCENIA:
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego (kształcenie ogólne i zawodowe)
 • Centrum Kształcenia Zawodowego (kształcenie zawodowe)

 

INNE INSTYTUCJE:
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości

 

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z Giełdy Szkół Ponadpodstawowych 2023r.

 

 

Informujemy, że zmianie uległ rozkład zajęć i przerw. Prosimy o zapoznanie się z nowym planem godzin pracy CKU.

 

GODZINY PRACY CKU

 

SZKOŁA PODSTAWOWA
1. 8.15 - 9.00
2. 9.10 - 9.55
3. 10.05 - 10.50
4. 11.10 - 11.55
5. 12.05 - 12.50
6. 13.00 - 13.45
7.  13.55 - 14.40
8. 14.45 - 15.30

 

SZKOŁA WIECZOROWA
0. 14.45 - 15.30
1. 15.30 - 16.15
2. 16.20 - 17.05
3. 17.10 - 17.55
4. 18.00 - 18.45
5. 18.50 - 19.35
6. 19.40 - 20.25
7.  20.30 - 21.15

Informujemy, że w Centrum Kształcenia Ustawicznego w pokoju nr 1 (Księgowość) są do odebrania formularze PIT - 11.

Prosimy o ich odbiór do dnia 14 lutego 2023.

 

 

UWAGA!

 Do 7 lutego 2023 r. (wtorek) wszyscy powinni złożyć deklarację o przystąpienie do egzaminu zawodowego.
 
Deklaracja dostępna na stronie:
 
Deklarację można też pobrać w Sekretariacie Centrum. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023. 

 

Wszelkie ważne dla słuchacza CKU terminy znajdziecie też w KALENDARZU SZKOLNYM na naszej Stronie Głównej. Zachęcamy do korzystania.  Umieszczamy tam informacje o świętach, dniach wolnych, świętach nietypowych, egzaminach, wakacjach, itp. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany o ważne w życiu szkoły wydarzenia.

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe dla województwa śląskiego

16 – 29 styczeń 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

Termin główny:

 

1. język polski – 24 maja 2023r. godz. 9:00

 

2. matematyka – 25 maja 2023r. godz. 9:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

28 kwietnia 2023 r.

Egzamin maturalny

 

Termin główny, część pisemna:

 

1. język polski - 4 maja 2023r. godz. 9.00

 

2. matematyka - 5 maja 2023r. godz. 9.00

 

3. język angielski – 8 maja 2023r.  godz. 9.00

 

Egzamin zawodowy

1 czerwiec 2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

23 czerwca 2023r.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023r.

 

 

Źródło:

1. Informacje MEiN w sprawie kalendarza roku szkolnego 2021/ 2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjne w sprawie terminów egzaminów w roku szkolnym 2021/2022 https://cke.gov.pl/harmonogram-egzaminow-w-2022-r/

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

31 październik 2022r.

2 maj 2023r.

5 maj 2023r.

8 maj 2023r.

9 czerwiec 20203r

 

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie i wieczorowo

Kwalifikacja: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

Informujemy, że najbliższe dni wolne od zajęć dydaktycznych to: 

 1. 2 maj (poniedziałek)
 2. 4 maj (środa)
 3. 17 czerwiec (piątek)   

UWAGA! W dniu 17 czerwca dla szkół zaocznych (liceum ogólnokształcące, szkoła policealna, szkoła branżowa II stopnia, kwalifikacyjne kursy zawodowe) zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.