Organizacja CKU

Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnia profesjonalną kadrę, która zapewnia wysoką jakość kształcenia i zrozumienie dla indywidualnych potrzeb słuchaczy. 

Samorząd Słuchaczy jest organizacją reprezentującą słuchaczy wszystkich szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Członkiem Samorządu jest każdy słuchacz CKU. Zadaniem Samorządu jest między innymi inicjowanie działań w zakresie działalności kulturalnej, turystycznej ,naukowej, przedstawianie Dyrektorowi CKU różnych propozycji, wyrażanie opinii oraz wsparcie finansowe działań placówki.