Ogólne

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej to szkoła publiczna prowadzona przez Miasto Ruda Śląska.

Obrazek przykładowy. Bez treści

POCZĄTEK

Dnia 1 września 2001 roku Rada Miejska w Rudzie Śląskiej Uchwałą Nr 670/LXI/2001 powołała Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej 25.