Kursy i szkolenia

Oferta kursów i szkoleń:

1. Szkolenia BHP.

2. Podstawy kadr i płac.

3. Obsługa kasy fiskalnej.

4. Sam prowadzę własną firmę.

5. Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

6. Komputerowe prowadzenie książki przychodów i rozchodów.

 

Wszelkich informacji na temat kursów i szkoleń udziela sekretariat szkoły