Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej to szkoła publiczna prowadzona przez Miasto Ruda Śląska.

Obrazek przykładowy. Bez treści

POCZĄTEK

Dnia 1 września 2001 roku Rada Miejska w Rudzie Śląskiej Uchwałą Nr 670/LXI/2001 powołała Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej 25.

 

Samorząd Słuchaczy jest organizacją reprezentującą słuchaczy wszystkich szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Członkiem Samorządu jest każdy słuchacz CKU. Zadaniem Samorządu jest między innymi inicjowanie działań w zakresie działalności kulturalnej, turystycznej ,naukowej, przedstawianie Dyrektorowi CKU różnych propozycji, wyrażanie opinii oraz wsparcie finansowe działań placówki. 

Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudnia profesjonalną kadrę, która zapewnia wysoką jakość kształcenia i zrozumienie dla indywidualnych potrzeb słuchaczy.