Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022 roku realizacja zadań placówki odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na zasadach przyjętych i obowiązujących w CKU w okresie pandemicznym.

 

Wszystkie materiały będą publikowane, jak do tej pory, w zakładce CKU ZDALNIE >> MATERIAŁY DO NAUKI ZDALNEJ

Egzaminy semestralne z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego będą przeprowadzone stacjonarnie w ramach konsultacji. Terminy egzaminów zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. 

Z pozostałych przedmiotów klasyfikację będzie przeprowadzona na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez słuchaczy.


Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego
Mariusz Wojciechowski