Język angielski - p. J.Kolon 28.02.2022 o godz. 16.30

Matematyka - p. J.Jezusek 01.03.2022 r. o godz. 16.30

Podstawy przedsiębiorczości - p. Z.Czarnecka - 28.02.2022 g.12.30