PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW 

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 (czas podstawowy 120 minut)

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 (czas podstawowy 100 minut)

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00 (czas podstawowy 90 minut)

 

MATERIAŁY I PRZYBORY, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY ZDAJĄCE

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

Uczniowie powinni mieć przy sobie dokument potwierdzający ich tożsamość (najlepiej legitymację szkolną). CKE informuje, że w przypadku braku odpowiedniego dokumentu, tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły. 

Na salę można również ze sobą zabrać butelkę wody, chusteczki higieniczne.

 

Podczas egzaminu ósmoklasisty obowiązuje zakaz korzystania z kalkulatora.

Nie można również wnosić telefonów komórkowych, ani żadnych innych urządzeń telekomunikacyjnych.