12 kwietnia 2023r. w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Rudzkich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej – Halembie odbyła się Giełda Szkół Ponadpodstawowych 2023 pod patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Nasze Centrum również zaprezentowało ofertę kształcenia na nowy rok szkolny 2023/2024.
Oferta CKU jest skierowana do osób dorosłych, ale warto pamiętać, że do szkół dla dorosłych możemy również przyjąć osobę, która ukończyła 16 lat. Nasz Ośrodek Doradztwa Zawodowego prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego dla ósmoklasistów rudzkich szkół podstawowych wspierając Ich w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych na danym etapie edukacji. Zajęcia prowadzimy przez cały rok szkolny – pomagamy, wspieramy i przekazujemy wiedzę o szkołach średnich w naszym mieście oraz o naszym CKU.

 

Giełda ma swoją tradycję, organizowana jest od wielu lat. W trakcie trwania giełdy 2023, uczniowie 8 klas rudzkich szkół podstawowych mieli możliwość zapoznania się z ofertą kształcenia w szkołach średnich w naszym mieście na dany rok szkolny, bezpośrednio porozmawiać z uczniami oraz nauczycielami danej szkoły, pobrać ulotki oraz gadżety promujące szkołę.

 

Przed uczniami kończącymi szkołę podstawową w tym roku szkolnym nadchodzi bardzo poważna decyzja dotycząca wyboru dalszego kierunku kształcenia się. Ósmoklasiści mają do wyboru różne typy szkół: liceum, technikum oraz branżową szkołę I stopnia, po ukończeniu której mogą kontynuować naukę w CKU w liceum dla dorosłych oraz w branżowej szkole II stopnia.

 

Licea w naszym mieście oferują różne profile klas np. medyczna, politechniczna, ogólna z klasą artystyczną lub społeczną, humanistyczna, akademicka, policyjna, pożarnicza, ratownicza, OPW – odział przygotowania wojskowego, klasa kreatywnej humanistyki czy dwujęzyczna.

 

Technika proponują naukę w różnych zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik eksploatacji portów
i terminali, technik geodeta, technik architektury krajobrazu lub technik organizacji turystyki czy technik fotografii i multimediów.

Branżowe szkoły I stopnia kształcą również w wielu zawodach np. mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, kucharz, fryzjer, magazynier - logistyk i w wielu innych w zależności
od zainteresowania uczniów (klasy wielobranżowe).

 

Na giełdzie zaprezentowały się zespoły następujących rudzkich szkół ponadpodstawowych:

 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. C. Herberta Hoovera

 

ZESPOŁY SZKÓŁ (technika, branżowe szkoły I stopnia): 
 • Zespół Szkół nr 1
 • Zespół Szkół nr 2
 • Zespół Szkół nr 3
 • Zespół Szkół nr 4
 • Zespół Szkół nr 5
 • Zespół Szkół nr 6
 • Zespół Szkół nr 7

 

CENTRA KSZTAŁCENIA:
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego (kształcenie ogólne i zawodowe)
 • Centrum Kształcenia Zawodowego (kształcenie zawodowe)

 

INNE INSTYTUCJE:
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości

 

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z Giełdy Szkół Ponadpodstawowych 2023r.