Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie (piątek godziny popołudniowe i sobota)

Opłaty: brak (kurs bezpłatny)

Zawód: Technik ekonomista

dziewczyna o blond włosach w białej podkoszulce siedzi za biurkiem z teczką w ręceKwalifikacja EKA.04 przeznaczona jest szczególnie dla osób, które interesują się pracą biurową. Nabyte umiejętności zawodowe w zakresie kwalifikacji EKA.04. stwarzają szansę zatrudnienia w firmach prowadzących różnorodną działalność gospodarczą, w instytucjach rynku finansowego i ubezpieczeniowego oraz umożliwiają prowadzenie własnej działalności.

 

Podczas trwanie kursu uczestnik będzie przygotowywany do czynności zawodowych związanych z:

 • wykonywaniem prac biurowych

 • obsługi programów komputerowych wspomagających gospodarowanie zasobami majątkowymi

 


Centrum Kształceni Ustawicznego przygotowuje absolwentów w zakresie:

 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,

 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,

 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,

 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,

 • sporządzania biznesplanu.

 

Dzięki zdobytym kwalifikacjom, absolwent może znaleźć zatrudnienie w m.in.: 

 • jednostkach handlowych

 • jednostkach produkcyjnych

 • jednostkach usługowych

 • bankach,

 • urzędach

 • lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji EKA.04. https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-ekonomista.pdf

 

Po ukończeniu KKZ w zakresie kwalifikacji EKA.04 uczestnik otrzymuje ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO, które uprawnia
do przystąpienia do egzaminu zawodowego.

 

Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymuje ‎CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

Dodatkowo po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, może uzyskać DYPLOM ‎ ZAWODOWY
w zawodzie Technik ekonomista (jeżeli posiada minimum wykształcenie średnie lub średnie branżowe).

 

agenda 5890535 1920