Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Tryb kształcenia: zaocznie (piątek godziny popołudniowe i sobota)

Opłaty: brak (kurs bezpłatny)

Zawód: Mechanik motocyklowy

 

Na polskich drogach z roku na rok przybywa motocykli, skuterów i motorowerów. Tym samym rośnie też zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią takie pojazdy naprawiać i serwisować.

Jednym ze sposób zdobycia specjalności w zawodzie MECHANIK MOTOCYKLOWY jest ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w kwalifikacji MOT.04 Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych.

 

Podczas trwanie kursu uczestnik będzie przygotowywany do wykonywania czynności zawodowych związanych z obsługą, użytkowaniem, diagnostyką i naprawą motocykli.


Centrum Kształceni Ustawicznego przygotowuje swoich absolwentów w zakresie:

  • obsługi, diagnostyki i przeglądu pojazdów motocyklowych,

  • naprawy zespołów i podzespołów pojazdów motocyklowych,

  • dostosowanie motocykla do indywidualnych potrzeb i preferencji,

  • o przygotowywanie motocykli do startu w imprezach sportowych.

 

Mechanik motocyklowy, dzięki zdobytym kwalifikacjom, może znaleźć zatrudnienie w m.in.:

  • warsztatach serwisowo – naprawczych,

  • zakładach produkujących pojazdy motocyklowe,

  • salonach sprzedaży,

  • lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego MOT.04 korzystają z bezpłatnego przygotowania do egzaminu na prawo jazdy kat. A lub A2. Nauka w zakresie kategorii A lub A2 odbywa się zgodnie z przepisami prawa obowiązującego kierujących pojazdami (prawa o ruchu drogowym).

 

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji MOT. 04 >> https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/mechanik-motocyklowy.pdf

 

Po ukończeniu KKZ w zakresie kwalifikacji MOT.04 uczestnik otrzymuje ZAŚWADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO, które uprawnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego.

 

Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymuje ‎CERTYFIKAT KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ oraz DYPLOM ‎ ZAWODOWY (jeżeli posiada minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe).

 Niebieski motocykl stojący w pomieszczeniu technicznym. W tle żółta ściana i szafki metalowe w kolorze niebieskim.