Pomoc dla Ukrainy

Informacje zebrane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Dotyczącą one adresów, miejsc, linków w których możecie szukać rzetelnych informacji o szkoleniach dla pomagaczy,  jak  rozmawiać  z  dziećmi  o  wojnie,  materiałach  przydatnych  dla  nauczycieli,  zbiórkach,  pomocy  mieszkaniowej  i  wskazówkach  dla  osób  goszczących  u  siebie  osoby z    Ukrainy,   zatrudnianiu osób z Ukrainy i wiele innych. 

Zdjęcie przedstawiające obrazek, na którym jest namalowane serce w barwach Ukrainy (górna połowa niebieska, dolna połowa żółta).  Na dole pasek z napisem na czerwonym tle "Kompendium zasobów nt. pomocy osobom objętym wojną w Ukrainie"

Pomóż dzieciom na Ukrainie!

UNICEF jest na miejscu i stale pomaga dzieciom na Ukrainie. Eskalacja działań wojennych sprawia jednak, że potrzeby humanitarne najmłodszych rosną w szybkim tempie. Zniszczona została część infrastruktury wodnej i edukacyjnej, występują ograniczenia w dostawie prądu i gazu. Dostęp do opieki medycznej w nagłych przypadkach jest coraz trudniejszy. Rodziny z dziećmi opuszczają swoje domy, wzrasta poziom ubóstwa. Wobec nasilania się konfliktu zwiększamy skalę naszej pomocy.